Monday, 19 July 2010

ADOLF HITLER DEDAHKAN TABIAT YAHUDINazi ialah Parti Nasional Sosialis Jerman (National Socialist) yang diasaskan oleh Adolf Hitler yang percaya Yahudi menjadi punca segala masalah bukan sahaja di Jerman, tetapi di seluruh Eropah. Ramai orang-orang Yahudi telah dibunuh oleh Nazi sepanjang masa itu.

Setelah berjaya memegang tampuk kekuasaan di Jerman, Adolf Hitler telah membawa Jerman dalam kancah Perang Dunia Kedua. Tetapi pada akhirnya dia dipercayai membunuh diri dengan kekasihnya, Eva Braun.

Adolf Hitler [1889-1945] telah menulis sebuah buku berjudul ‘Mein Kampf’, sebanyak dua jilid pada tahun 1924 di mana dia telah membongkar seluruh keburukan umat Yahudi yang memang jahat itu. Tujuannya ialah untuk mengingatkan rakyat Jerman bahawa musuh mereka yang utama dan abadi ialah kaum Yahudi dan juga untuk menyedar dan menyelamatkan bangsanya daripada menjadi mangsa pemerasan dan penipuan kaum Yahudi.

Secara ringkasnya dalam buku Mein Kampf itu, Hitler telah memperincikan tentang sifat-sifat orang Yahudi.Mengikut Hitler tiada bangsa didunia yang mempunyai naluri ‘Memelihara Survival Diri’ yang sehebat bangsa Yahudi. Kekuatan dan kelincahan mereka mempertahankan survival atau penerusan hidup bangsa mereka dapat dilihat dari kelanjutan hidup mereka hingga sampai zaman sekarang.

Katanya walaupun mereka begitu lama hidup di dunia ini dan mengalami berbagai-bagai cabaran di sepanjang zaman dua ribu tahun yang lampau, namun orang-orang Yahudi sangat sedikit mengalami perubahan jiwa dan peribadi.

Dan walaupun orang-orang Yahudi telah menempuh berbagai-bagai malapetaka yang besar, namun mereka kekal tidak berubah. Ini merupakan bukti betapa kuatnya naluri penjagaan survival pada mereka.

Justeru katanya, kecerdesan pemikiran bangsa Yahudi telah dididik melalui ribuan tahun itu, maka mereka dipandang sebagai bangsa yang mempunyai kepintaran yang istimewa. Tetapi sebenarnya kecerdesan pemikiran orang-orang Yahudi bukanlah merupakan hasil daripada perkembangan evolusi kecerdasan pemikiran dan keintelektualan bangsa Yahudi, malah kecerdasan pemikiran mereka adalah dibentuk oleh hasil-hasil pemikiran yang mereka terima daripada bangsa-bangsa lain.

Bangsa Yahudi tidak mempunyai tamadun sendiri. Mereka hanya menerima tamadun yang diberikan oleh bangsa-bangsa yang lain dan tamadun inilah yang menjadi tapak bagi perkembangan kecerdasan pemikiran mereka.Tegasnya, kecerdasan pemikiran mereka selalunya berkembang melalui usaha-usaha orang lain. 


Perpaduan Yahudi

Mengikut Hitler (didalam bukunya ‘Mein Kampf’) biarpun naluri survival bangsa Yahudi itu lebih kuat daripada bangsa-bangsa yang lain dan biarpun ada pandangan-pandangan yang menyuarakan bahawa bangsa Yahudi sekurang-kurangnya mempunyai tenaga intelektual yang sama dengan bangsa-bangsa lain, namun mengikut Hitler mereka sama sekali tidak mempunyai jiwa idealis yang menjadi unsur asasi bagi bangsa yang berkebudayaan.

Semangat atau kesediaan berkorban pada orang-orang Yahudi, katanya tidak melebihi batas naluri menjaga survival diri masing-masing sahaja, malah rasa perpaduan kaum yang diperlihatkan oleh bangsa Yahudi itu tidak lebih daripada satu pernyataan naluri bermasyarakat yang primitif, sama seperti pernyataan naluri bermasyarakat yang ditunjukkan oleh haiwan-haiwan yang lain, dimana kita dapat melihat bahawa naluri berkelompok pada haiwan itu mendorong mereka berkumpul dan bersatu untuk keselamatan bersama selama diancam bahaya. Serigala-serigala misalnya, berkumpul membentuk semacam perpaduan guna menyerang mangsa-mangsanya, tetapi setelah mereka kenyang, perpaduan itu akan bubar dan mereka membawa diri masing-masing sahaja. Demikian jugalah pembawaan hidup orang-orang Yahudi.

Bangsa Yahudi katanya, akan memperlihatkan semangat berkorban apabila keadaan mengancam keselamatan individu-individu mereka, tetapi apabila musuh bersama mereka telah tewas dan bahaya yang mengancam mereka sudah lenyap, maka perpaduan mereka turut lenyap dan lantas kembali kepada tabiat-tabiat hidup mereka yang lama.

Tegasnya, bangsa Yahudi hanya bertindak dengan semangat perpaduan yang penuh apabila seluruh mereka diancam bahaya, dan seandainya bahaya itu lenyap, mereka akan kembali kepada sikap egoistis yang paling jelik dan mereka akan bercakaran sesama sendiri seperti tikus.

Katanya lagi, seandainya bangsa Yahudi merupakan satu-satunya sahaja umat manusia yang mendiami dunia ini, tentu mereka terjebak didalam peperangan-peperangan sesama sendiri dan hidup bergelumang didalam kekotoran akhlak. Justeru menurut Hitler adalah silap untuk mantafsirkan perpaduan dan saling bantu membantu orang-orang Yahudi disaat perjuangan sebagai pernyataan daripada semangat berkorban mereka yang idealis.

Kaum Yahudi amat mementingkan diri sendiri, justeru itu negara Yahudi selama-lamanya tidak mempunyai sempadan, sebab penentuan sempadan sesebuah negara itu memerlukan kewujudan semangat yang idealis bangsa itu, juga memerlukan penerimaan satu gagasan kerja. Tanpa gagasan kerja yang positif, maka bererti lenyaplah satu asas yang perlu untuk membangun tamadun.

Justeru itu katanya, walaupun bangsa Yahudi telah dikurniakan kecerdasan dan kepintaran yang baik, namun mereka tidak mempunyai kebudayaan mereka sendiri. Mereka sebenarnya tidak melahirkan sebarang hasil karya yang penting dalam bidang kesenian. Dan hasil-hasil kesenian yang dilahirkan mereka tidak lebih dari pungutan dan plagiat daripada hasil intelektual orang lain. Mereka tidak mempunyai bakat sebagai umat-umat yang kreatif untuk membangun tamadun.

Mengikut Hitler mereka tidak mempunyai jiwa idelisma yang menjadi unsur asasi untuk kemajuan manusia yang lebih tinggi, kerana itu keintelektualan bangsa Yahudi tidak pernah membina, malah meruntuh.


Dedalu

Mengkut Hitler lagi kaum Yahudi selama-lamanya menjadi dedalu atau parasit yang menikmati hasil-hasil hidup orang lain, kerana itu mereka sering diburu dan diusir oleh bangsa-bangsa lain yang tidak tahan lagi menghadapi sikap mereka yang tidak mengenang budi dan menyalahgunakan kemudahan, ketetamuan yang diberikan kepada mereka.

Mereka tidak pernah memikirkan untuk meninggalkan kawasan-kawasan negeri yang telah didiami mereka, dan mereka juga tidak mudah berpindah dari kawasan-kwasan itu walaupun dilakukan kekerasan.

Sebaik sahaja mereka mendapat tapak di sesuatu kawasan, mereka perlahan-lahan mengembangkan sayap mereka apabila keadaan mengizinkan dan sesudah mereka berkuasa sepenuhnya di kawasan itu, maka bangsa yang memberi kawasan itu akan ditindas mereka hingga mati.

Seterunya Hitler menegaskan kaum Yahudi selama-lamanya menumpang hidup di negara-negara orang lain, tetapi ditengah organisasi negara itu, mereka dirikan kerajaan mereka dengan berselindung disebalik pertubuhan agama Yahudi tanpa memperlihatkan ambisi-ambisi keyahudian mereka.

Cara hidup mereka yang lihai menangguk di air keruh, kata Hitler melahirkan satu perwatakan Yahudi yang dinamakan oleh ahli falsafah Schopenhauer sebagai “Guru-guru besar pembohonagan. Pendustaan telah menjadi pakaian hidup mereka sama seperti baju-baju yang tebal menjadi pakaian orang-orang yang hidup diiklim sejuk”.

Mereka begitu pintar menyesuaikan diri untuk menipu bangsa-bangsa yang lain hingga mereka benar-benar dapat menyakinkan negara-negara yang mereka tumpangi bahawa mereka adalah rakyat Perancis jati atau rakyat Inggeris tulen atau rakyat Jerman atau Itali yang hakiki. Cuma agama sahaja yang berlainan.

Mereka biasanya memusat jalinan pengaruh mereka di kalangan pegawai-pegawai tadbir negara itu yang kebanyakannya tidak menyedari bahawa kaum Yahudi menyiapkan jaring-jaring untuk menipu mereka.
Agama Yahudi

Menyentuh tentang agama Yahudi pula, Hitler mengatakan bangsa Yahudi tidak memperjuangkan sesuatu gagasan yang tertentu, kerana itu kepercayaan kepada kehidupan Akhirat merupakan satu kepercayaan yang asing bagi mereka.

Kitab Talmud yang dipuja oleh mereka, bukanlah kitab suci yang menggalakkan mereka untuk bersedia dan berusaha dengan amalan-amalan sebagai bekal untuk menghadapi kehidupan akhirat, malah Talmud adalah sebuah buku yang membuat peraturan yang baik dan amali di dunia sahaja.

Ajaran-ajaran agama Yahudi juga, katanya tidak membabitkan masalah-masalah akhlak, malah ajaran-ajaran itu hanya terbatas pada persoalan-persoalan kehidupan ekonomi sahaja. Mereka sebenarnya telah menggunakan agama untuk tujuan-tujuan perniagaan.


Taktik Perluasan Kuasa Yahudi

Kata Hitler lagi, bangsa Yahudi datang sebagai pedagang kecil, kemudian dengan kepintaran disamping kekurangan pengalaman bumiputera Jerman, mereka dengan senang dapat menapakkan pengaruh mereka dan mengekalkan perwatakan keyahudian mereka. Pada peringkat pertama mereka diterima dengan baik.

Setelah bertapak disesuatu kawasan, mereka perlahan-lahan mengembang dan meluaskan kegiatan eknomi mereka di sekeliling kawasan itu, tetapi peranan ekonomi yang diambil mereka bukan selaku pengeluar, malah selaku orang tengah. Dan oleh kerana mereka mempunyai kepintaran perniagaan yang diwarisi mereka sejak ribuan tahun, maka pertandingan ekonomi mereka dengan mudah dapat mengatasi kegiatan ekonomi bumiputera. Dan tidak lama kemudian seluruh bidang-bidang ekonomi dibolot mereka.

Mereka mulakan kegiatan ekonomi mereka di Jerman dalam bentuk perniagaan meminjamkan wang dengan bayaran bunga. Inilah bentuk perniagaan mereka yang tradisional yang diwarisi mereka zaman berzaman. Mereklah yang mula memperkenalkan sistem pinjaman wang dengan bayaran bunga di Jerman. Kejelikan sistem ini pada mulanya tidak disedari, malah dialu-alukan kerana ia memberi kemudahan-kemudahan kewangan yang melegakan, tetapi kemudian ternyata sistem itu telah membawa penindasan dan pemerasan yang membuat orang ramai Jerman menjadi mangsa mereka, sedangkan mereka meraih keuntungan yang berlipatganda yang menjadikan kedudukan mereka bertambah kukuh.

Setelah menikmati kekukuhan ekonomi, mereka lantas memutuskan untuk tinggal tetap di negeri Jerman. Usaha-usaha ke arah peluasan terus dirancangkan dengan menduduki kawasan-kawasan bandar, dan pekan-pekan yang strategik, memiliki gerai-gerai di pasar-pasar besar, kemudian mereka perlahan-lahan menubuhkan kerajaan dalam kerajaan dan memandang seluruh bidang perniagaan dan kewangan sebagai kepunyaan mereka. Di sinilah mereka melakukan exsploitasi-eksploitasi yang sejahat-jahatnya.

Akhirnya seluruh bidang perniagaan dan kewangan dapat dimonopoli oleh mereka. Mereka melakukan segala macam eksploitasi dan mengenakan bunga pinjaman yang tinggi hingga menimbulkan sungutan dan kemarahan orang ramai.

Tindak tanduk kaum Yahudi yang terang-terang memperagakan kekayaan mereka di tengah-tengah rakyat bumiputra Jerman kata Hitler telah menimbulkan iri hati rakyat Jerman. Mereka bangkit memberontak merampas harta kekayaan Yahudi dan memandang kehadiran Yahudi di ditanahair Jerman sebagai ancaman bahaya yang besar kepada mereka.

Namun begitu katanya, kaum Yahudi tidak pernah mengalah, mereka kembali menyusun barisan mereka dan berusaha untuk menegakkan semula kedudukan mereka dengan melancarkan polisi mengampu kerajaan yang memerintah. Dan untuk maksud itu mereka gunakan sepenuhnya pengaruh kewangan yang kukuh itu. Akhirnya mereka berjaya menggembalikan kedudukan-kedudukan mereka dan dengan itu mereka mendapat kesempatan-kesempatan untuk melanjutkan perniagaan dan eksploitasi yang tradisional mereka terhadap rakyat Jerman.


Itulah sebabnya Hitler pada suatu peringkat, untuk membendungkan peluasan ekonomi Yahudi yang berleluasa itu, kerajaan Jerman terpaksa mengadakan undang-undang mengharamkan orang-oang Yahudi memiliki tanah. Walaupun demikian bangsa Yahudi dapat meluluskan kehendak-kehendak mereka menerusi persahabatan dengan anak-anak Raja Jerman yang kebetulan sering berada dalam kesempitan kewangan. Merekalah yang menjadi anak-anak bidak Yahudi di zaman lampau dan akibat daripada interig bangsa ini Jerman tidak dapat membebaskan diri mereka dari kongkongan orang-orang Yahudi.

Namun begitu katanya orang-orang Yahudi meneruskan tipu muslihat mereka dalam bentuk-bentuk yang lebih lincah lagi. Mereka menganut agama Krisitian dan berkahwin dengan orang-orang Jerman. Mereka menguasai bahasa Jerman. Tetapi Yahudi tetap Yahudi. Mereka selama-lamanya tidak dapat melupakan hubungan darah mereka. Kerana itu lelaki Yahudi tidak berkahwin dengan wanita-wanita Kristian.

Sebab itu mereka berjuang untuk mendapatkan hak kerakyatan Jerman dan mempengaruhi pegawai-pegawai tinggi dalam kerjaan Jerman. Tapi walaupun mereka berjaya menguasai golongan pemerintah dan golongan tengah dengan pengaruh kewangan dan rasuah mereka, namun mereka tidak dapat menguasai rakyat jelata Jerman yang terus menentang mereka. Hal inilah yang membuat orang-orang Yahudi tidak puas, lantas mereka merancang untuk menegakkan penguasaan mereka di tengah-tengah rakyat jelata itu.

Untuk maksud itu mereka mulai bekerja menguasai badan-badan internasional dan menguasai akhbar-akhbar. Menerusi badan-badan dan akhbar-akhbar itu mereka bukan sahaja dapat meluaskan pengaruh mereka, malah dapat menyebarkan kekeliruan dan pembohongan yang merosakan penyebaran umum.

Setelah segala maksud mereka tercapai dan pengaruh mereka mula berpijak pada rakyat jelata, maka tibalah mereka pada matalamat yang pokok iaitu menggulingkan pemerintahan beraja Jerman.

Untuk maksud itu katanya, kaum cerdik pandai Yahudi tampil mempropagandakan sistem demokrasi kepada rakyat jelata Jerman, dan sistem itu telah berjaya memenangi hati mereka. Tetapi orang-orang Yahudi menggunakan sistem ini untuk meluluskan jarumnya bagi menguasai tampuk pemerintahan Jerman.

Akhirnya mereka telah berjaya menggulingkan pemerintahan beraja Jerman melalui sistem demokrasi yang diperjuangkan itu, tapi maksud mereka untuk menguasai tampuk pemerintahan kerajaan Jerman itu tidak juga tercapai, kerana rakyat Jerman telah pun membuka mata terhadap eksploitasi mereka.

Dan seterusnya Hitler untuk menguatkan kerajaan rakyat Jerman, cerdik pandai Yahudi menelurkan pula sistem komunisme yang berjuang untuk menegakkan kekuasan kaum pekerja, dengan sistem itu mereka berjaya mengadu dombakan rakyat Jerman dan menggoyangkan kedudukan kerajaan dan dalam setiap pertarungan, kaum Yahudi lah yang selama-lamanya meraih kemenangan.

No comments:

Post a Comment

Anda memang awesome. Sebab itulah anda komen entry saya.

PENAFIAN @ DISCLAIMER

Segala isi kandungan dan gambar-gambar di alenewphase.blogspot.com ini tidak boleh ditiru, dihasilkan semula dalam bentuk-bentuk lain, dipindahmilik, dicetak, disimpan atau digunakan semula. Setiap rujukan hendaklah memberi kredit dan/atau rujukan kepada alenewphase.blogspot.com. SEKIAN.

Adalah dimaklumkan sekali lagi apa-apa komen, permintaan, cadangan atau komunikasi lain yang lucah, sumbang, palsu, mengancam atau jelik sifatnya dengan niat untuk menyakitkan hati, menganiayai, mengugut atau mengganggu orang lain; atau memulakan suatu komunikasi dengan menggunakan mana-mana perkhidmatan aplikasi, sama ada secara berterusan, berulang kali atau selainnya, dan dalam masa itu komunikasi mungkin atau tidak mungkin berlaku, dengan atau tanpa mendedahkan identitinya dan dengan niat untuk menyakitkan hati, menganiayai, mengugut atau mengganggu mana-mana orang di mana-mana nombor atau alamat elektronik, adalah melakukan suatu kesalahan, tindakan boleh diambil mengikut akta AKTA 588, AKTA KOMUNIKASI DAN MULTIMEDIA 1998